CdM in 2003

CdM in 2003

[av_dropcap1]I[/av_dropcap1]n 2003 startte de Club du Morvan. Voordat de club kon starten was er natuurlijk wel het een en ander gebeurd. Vanaf eind jaren 90 van de vorige eeuw vestigden zich hoe langer hoe meer Nederlanders in de Morvan en omstreken. Iedereen liep bij het kopen van een huis, het betalen van de belastingen e.d. tegen dezelfde vragen op. Dit vond Kees Luten een belangrijke reden om een vereniging voor Nederlandstaligen op te richten met als doel voorlichting. De vereniging kreeg de naam Club de Morvan. Kees vormde samen met Nel Mallegrom en Loes Meelker het eerste bestuur. Belangrijkste activiteit van de vereniging was de uitgave van een Nieuwsbrief vol met wetenswaardigheden.

De vereniging groeide en bloeide. Na Kees, Loes en Nel volgden anderen die het stokje van hen overnamen. Om te beginnen waren dat onder andere Jan van der Lee (voorzitter) en Arjan Schots. Tijden veranderen en  zo ontstond het plan voor een digitale vorm van nieuws en voorlichting. In 2005 ziet de eerste website van de Club du Morvan het levenslicht.

Barbara van der Poel nam daarop het initiatief om de papieren nieuwsbrief voort te zetten in de vorm van een zelfstandig kwartaalblad met de naam Bourgondische Zaken. In eerste instantie werden website en kwartaalblad in eén pakket aangeboden aan de leden. In verband met de administratieve rompslomp die dit gaf, werd besloten om gescheiden verder te gaan.

In juli 2005 werd de vereniging onder het voorzitterschap van Jan van der Lee ook een officiële Franse Association en ingeschreven bij de Préfecture onder de naam Club du Morvan. Jan en zijn medebestuursleden vonden het van groot belang dat er een goede communicatie over en weer zou zijn met  Franse instanties. Er werd een kennismakingsbijeenkomst georganiseerd waarbij alle burgemeesters uit de Morvan werden uitgenodigd. De vereniging ging zich wat meer richten op mensen die wilden komen werken in de Morvan.

Eerste Website CdM in 2005

Eerste Website van CdM in 2005

Naast de website organiseerde de vereniging ook informatieve bijeenkomsten en uitstapjes. Veel mensen waardeerden dat bijzonder omdat zij zo andere landgenoten konden ontmoeten.

Na Jan van der Lee trad Els Visser aan als voorzitter. Tijdens haar bestuursperiode werd er onder andere een uitgebreide enquête onder de leden georganiseerd. Uit deze enquête bleek dat het merendeel van de leden wat ouder is en niet permanent in Frankrijk woont. Behoefte aan voorlichting was en is er nog steeds. Voor die mensen die wel permanent in Frankrijk woonden of dat van plan waren, werd door Margreet Uninge en Agnes Roeleveld (medebestuursleden van Els) een aantal zeer goed bezochte bijeenkomsten georganiseerd over “Ouder worden in de Morvan”.

In 2008 begon de economische crisis. Een van de gevolgen daarvan was dat het voor een aantal mensen financieel moeilijker werd om een tweede huis aan te schaffen of te onderhouden. Er is een afname van het aantal nieuwkomers. Het merendeel van de leden van de Club du Morvan is al langere tijd gevestigd in de Bourgogne. Landgenoten ontmoeten is niet meer zo belangrijk, omdat de meesten inmiddels een kennissenkring in de eigen omgeving hebben opgebouwd. Deze twee factoren zorgen ervoor dat de belangstelling voor informatieve bijeenkomsten en andere activiteiten afneemt.

Website Club du Morvan

Website Club du Morvan 2011

De belangstelling voor de website blijft daarentegen constant. Dit alles leidde ertoe dat het bestuur onder voorzitterschap van Wil Louwers in 2014 op zoek ging naar nieuwe wegen.

De nieuwe weg werd gevonden door samen te voegen wat ooit gescheiden werd. Zo kwamen de Club du Morvan, die sinds het voorjaar van 2015 eigenlijk Amis de la Bourgogne heet, en Bourgondische Zaken weer bij elkaar. De leden van de vereniging stemden ervóór om de club op te heffen en de activa over te hevelen naar Bourgondische Zaken.

Club du Morvan is verdwenen maar Bourgondische Zaken is springlevend en klaar voor een mooie toekomst met het magazine en een prachtige website.

Afsluitende jaarstukken 2015

De jaarstukken over het verenigingsjaar 2015 van de Club du Morvan kunt u hier inzien.

Website CdM

De website van CdM wordt vanaf 1 januari 2016 niet meer onderhouden.