Association Bourgondische Zaken

De officiële naam van Bourgondische Zaken is sinds 2011 ‘Association Bourgondische Zaken’.

De structuur van BZ

Bestuurssamenstelling
Het huidige bestuur bestaat uit
Anja Verheij (voorzitter)
Jeroen de Bruijn (vice voorzitter)
Elsa Telder (secretaris)
Marianne Claus (penningmeester)

Vrijwillige redactie
Bestaande uit leden (± 20-30), die inhoud geven aan het tijdschrift of de website van Bourgondische Zaken en artikelen schrijven. De redactie komt 4 keer per jaar samen en wordt geleid door de hoofdredacteur (Marion van Amelrooij). Tijdens de vergadering wordt in gezamenlijk overleg de inhoud van nummers, jaargangen en website bepaald.

Samenstelling leden
Membres actives / Actieve leden: zij, die een significante rol vervullen in het functioneren van de vereniging, en/of deel uitmaken van de vrijwillige redactie. Zij hebben stemrecht in de algemene ledenvergadering.
Membres utilisateurs / Abonnees: zij, die gebruik willen maken van de aangeboden diensten van de vereniging, zonder zich actief in te zetten. Deze leden kunnen aanwezig zijn bij de algemene ledenvergadering, maar hebben geen stemrecht.

Diensten

Alle leden ontvangen het tijdschrift Bourgondische Zaken en hebben onbeperkte toegang tot de aangeboden diensten op de website.

Suggesties

Iedereen kan ideeën of suggesties voorstellen. Laat het ons weten.

 

Statuten van BZ

Privacyverklaring van BZ