Verhoging contributie Bourgondische Zaken

Geschreven door
Jeroen Nierkens
Geschreven op
27 maart 2024
Categorie

Op 14 maart 2024 is tijdens de algemene ledenvergadering besloten om de contributie van Bourgondische Zaken te verhogen. Zoals bekend zijn we een vereniging zonder winstoogmerk. We werken met een onbezoldigd bestuur en een vrijwillige redactie en ledenadministratie. De afgelopen jaren hebben we te maken gehad met aanzienlijke kostenstijgingen. Met name de kosten voor drukwerk, verzending en vormgeving van BZ-magazine zijn toegenomen. Daarom ontkomen we niet aan een verhoging van de kosten van het lidmaatschap.

Nieuwe leden betalen voor het lidmaatschap van Bourgondische Zaken € 35,00 (bij verzending van BZ magazine binnen Frankrijk of naar Nederland) of € 40,00 (bij verzending naar België). Ook bij verlenging van het lidmaatschap gaan deze nieuwe bedragen gelden. De automatische incasso’s worden hierop aangepast.