Wanneer mag je het gras maaien

Geschreven door
Aart Sierksma
Geschreven op
24 augustus 2020
Categorie

Op welk tijdstip kan ik mijn grasmaaier gebruiken? Voor het maaien van het gazon en, in het algemeen, het gebruik van lawaaierig tuin- of doe-het-zelfmateriaal zijn regels opgesteld, die van gemeente tot gemeente verschillen. Mensen die zich er niet aan houden kunnen een boete krijgen.

De maairegels

Besluit nr. 2006-1099 van 31 augustus 2006 betreffende de bestrijding van het buurtlawaai bepaalt dat ‘geen enkel bepaald lawaai door de duur, herhaling of intensiteit ervan schadelijk mag zijn voor de rust in de buurt of voor de gezondheid van de mens, op een openbare of particuliere plaats.’

Dit besluit heeft betrekking op het gebruik van grasmaaiers en tractoren en geldt ook voor heggenscharen, bosmaaiers, kettingzagen, verticuteermachines, motorschoffels, frezen, stofzuigers, bladblazers, plantenvernietigers, maar ook voor boren, schaafmachines, elektrische zagen en hogedrukreinigers.

Sinds een wijziging in 1990 van het algemeen wetboek van lokale overheden, hebben de burgemeesters van de gemeenten algemene politiebevoegdheden gekregen om het buurtlawaai te bestrijden. Zij zijn bevoegd om een gemeentelijke verordening uit te vaardigen. Bovendien kan het lawaai in de buurt ook op departementaal niveau worden geregeld. Een prefectorale verordening kan regels vaststellen voor bijvoorbeeld het maaien van het gazon. Eigenaren moeten zelf bij hun gemeente en hun prefectuur nagaan of er een verordening bestaat.

De maaitijden

De toegestane maaitijden van het gazon verschillen per gemeente en per departement. Sommige gemeenten verbieden hun burgers om op zon- en feestdagen hun gazon te maaien. Hieronder staat een overzicht van de verschillende voorschriften die over het algemeen worden toegepast voor tuinieren en doe-het-zelf werk.

Op werkdagen

Maandag tot vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 19.30 uur.

Op zaterdag

Van 9.00 tot 12.00 uur en van 15.00 tot 19.00 uur.

Op zondag

Van 10.00 tot 12.00 uur en in sommige steden van 16.00 tot 18.00 uur.

Op feestdagen

Van 10:00 tot 12:00 uur.

Risico’s die je loopt

Als het maaien van het gazon buiten de wettelijke tijdvakken plaatsvindt, kunnen de buren de politie of de gemeentepolitie bellen.

De dader kan dan een boete krijgen. Het bedrag van de boete in geval van niet-naleving is:

– 68 euro als de overtreder de boete onmiddellijk betaalt of binnen 45 dagen nadat hij schuldig is bevonden aan de overtreding.

– 180 euro na deze termijn.

Geluidsoverlast

Bij herhaalde geluidsoverlast is het raadzaam te beginnen met een goed gesprek. Een goed gesprek met de buren is vaak al voldoende.

Als dit niets oplevert, is het goed om naar het gemeentehuis of de prefectuur te gaan om te controleren of er een gemeentelijke of prefectorale verordening is waarin de maaitijden staan beschreven. Het slachtoffer kan dan een eenvoudige brief sturen naar zijn of haar buren met het verzoek om hun activiteit te stoppen, op basis van de geldende regelgeving.

Bij geen antwoord of als de overlast voortduurt, kun je het beste opnieuw een brief sturen, maar dit keer per aangetekende brief met ontvangstbevestiging. Tegelijkertijd kan het handig zijn om een derde partij in te schakelen, zoals andere buren die ook last hebben van de geluidsoverlast.

Als de overlast aanhoudt, is het het beste om een deurwaarder in te schakelen die de overlast vaststelt. Dit verslag kan van onschatbare waarde zijn in het geval van een rechtszaak. Als je van mening blijft dat het maaien van het gazon buiten de toegestane uren nadelig voor je is, kun je de zaak doorverwijzen naar de rechtbank. Om de realiteit van de schade aan te tonen en het bedrag van de schadevergoeding te bepalen, moet je de rechtbank zoveel mogelijk bewijs leveren: uitgewisselde brieven, getuigenissen van andere buren, rapporten van de politie, het proces-verbaal van de gerechtsdeurwaarder of zelfs een petitie van de buurt. Aan de andere kant zijn foto’s en video’s die zonder medeweten van de onruststoker zijn gemaakt niet toelaatbaar.

Waarschuwing: als het vermoedelijke slachtoffer de rechtszaak verliest of als de procedure als onrechtmatig wordt beschouwd, kan de klager een boete van maximaal 3000 euro krijgen en verplicht worden een schadevergoeding te betalen aan de beschuldigde buren.

Het is ook mogelijk om de zaak buiten een gerechtelijke procedure om door te verwijzen naar een gerechtelijke bemiddelaar. Deze procedure is gratis. Er is een website om de contactgegevens van de dichtstbijzijnde bemiddelaar te vinden: https://www.conciliateurs.fr/Trouver-une-permanence

Bron: À quelles heures et quels jours peut-on tondre sa pelouse ? [Jean-Philippe Dubosc]