Plus-value bij verkoop tweede huis

Geschreven door:
Lucas Roos
Datum:
3 juni 2018
Categorie:

Nieuws over de belasting en premies die worden geheven over de verkoopwinst bij de verkoop van het tweede huis in Frankrijk. Deze berichten zijn vooral van belang voor degenen die de heffing niet kunnen en/of willen ontlopen door vóór de beoogde verkoop tijdelijk fiscaal inwoner van Frankrijk te worden. Het tweede huis wordt dan tijdelijk het eerste huis. Wie daarvoor de tijd en de energie heeft, kan dit bericht overslaan en het beste bij een goede fiscalist advies inwinnen.

1. Rechterlijke uitspraken: de hardleerse Franse fiscus
De Franse fiscus negeert sinds 2011 een reeks van inmiddels vier rechterlijke uitspraken over de kosten van verbouwing, renovatie, vergroting of verbetering die een belastingplichtige maakt voor zijn – niet als résidence principale bewoonde – huis, zeg maar: het tweede huis. Deze rechterlijke uitspraken houden in dat de plus-value mag worden verlaagd met de bedragen die een belastingplichtige rechtstreeks heeft betaald aan de bouwmarkt, op voorwaarde dat hij bewijst dat de voor die bedragen gekochte materialen door een in Frankrijk geregistreerde onderneming (aannemer of klusbedrijf) zijn gebruikt voor de werkzaamheden. In een recente uitspraak van het gerechtshof in Lyon heeft de rechter bepaald dat dat bewijs kan worden geleverd door vermelding op de factuur van de plaats of het adres van de werkzaamheden. Helemaal mooi is het als de factuur de naam vermeldt van de verantwoordelijke persoon (responsable) van de aannemer die of het klusbedrijf dat de werkzaamheden op het adres gaat verrichten.
Zoals gezegd, negeert – althans volgens www.fiscalonline.fr – de Franse fiscus deze uitspraken al 7 jaar. Men eist dat de gebruikte materialen door de (ver)bouwende aannemer of het klusbedrijf zelf zijn gekocht en betaald. Je moet dus een lange adem hebben en willen procederen als je niet alleen gelijk wilt hebben maar het ook wil krijgen. Het is dan voor de bewijsvoering zaak om ervoor te zorgen dat je de materialen laat bezorgen op het adres waar het om gaat en dat dat adres ook wordt vermeld op de factuur van de bouwmarkt, liefst met de naam van de responsable.

Uitgegeven bedragen voor materialen die iemand zelf (al dan niet met de hulp van derden-niet-ondernemers) gaat gebruiken voor de verbouwing van zijn tweede huis blijven – zoals bekend – uitgesloten van de vermindering van de berekening van de plus-value of die persoon daar nu facturen van heeft of niet.
Bronnen:
a. fiscalonline.com
b. legifrance.gouv.fr

2. Verkorting van termijn in zicht?
Enige Franse parlementariërs hebben – wederom volgens www.fiscalonline.fr – voorgesteld om de belastbare termijn voor de belasting op de verkoopwinst van het tweede huis te verkorten van 22 tot 10 jaar, met een jaarlijkse afslag van 10%. Het gaat hier om een amendement bij de loi ELAN, een wet die de regels rond onroerend goed, inrichting en digitale zaken moet moderniseren. Het is nog niet bekend of de regering en de overige parlementariërs het amendement zullen overnemen. De site meldt ook niet of de volksvertegenwoordigers de termijn voor de sociale premies (30 jaar) ook willen verkorten.
Er staat in het bericht niets over de beoogde ingangsdatum, maar het ligt voor de hand dat dit 1 januari 2019 zal zijn. De site heeft in het bericht de huidige tabel voor belastingen en sociale premies opgenomen. Handig voor wie up-to-date wil zijn.
Voor de tweedehuisbezitters met verkoopplannen is het zaak om in de gaten te houden hoe dit verder gaat aflopen.
Bron: fiscalonline.com