Vrijstelling plus-value Franse eigen woning uitgebreid

Geschreven door:
Lucas Roos
Datum:
22 oktober 2018
Categorie:

Vrijstelling plus-value Franse eigen woning uitgebreid in geval van (r)emigratie vóór de verkoop

Bij verkoop van de (voormalige) eigen woning in Frankrijk na 1 januari 2019 wordt de vrijstelling voor inmiddels ge(r)emigreerde verkopers verruimd. De verruiming, is gelegen in de termijn voor de verkoop. die vindt plaats op 31 december van het jaar volgend op het jaar van (r)emigratie. Er wordt dan geen belasting geheven over de plus-value. Voorwaarde: de woning mag niet in de tussentijd ter beschikking hebben gestaan van derden.

Bron: fiscalonline.com