Verpleeghuiszorg (EHPAD)

Geschreven door
Redactie
Geschreven op
24 mei 2024
Categorie

In Frankrijk zijn de departementen verantwoordelijk voor de ouderenzorg. Binnen de kaders van de wetgeving zijn de departementen daarin autonoom. Daardoor kunnen er nuanceverschillen zijn tussen de departementen, maar in grote lijnen zijn de regelingen hetzelfde. Deze regelingen zijn erop gericht dat mensen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Er zijn veel mogelijkheden voor ondersteuning aan huis.

Aanvraag

Als thuis wonen echt niet meer lukt, kan een oudere worden geplaatst in een zorginstelling (EHPAD: Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes, oftewel een woonvoorziening voor afhankelijke ouderen). Om deze zorg aan te vragen, moet een formulier worden ingevuld. Dat kan online, bij het departement of bij het plaatselijke Centre Social. Dit formulier bestaat uit twee delen: een deel met persoonlijke informatie en de financiële situatie van de aanvrager. Dit deel vult de aanvrager zelf in of laat dit invullen door zijn/haar naaste familie. Daarnaast bestaat de uitvraag uit een medisch deel dat de behandelend arts of de huisarts invult. Dit medische deel betreft vragen over de beperkingen van de aanvrager, zoals: kan de aanvrager alleen opstaan, kan de aanvrager zichzelf aankleden, etc. Het ingevulde formulier gaat naar het departement, waar een deskundige beoordeelt of de aanvrager voor opname in de EHPAD in aanmerking komt.

Keuzevrijheid en wachtlijsten

De aanvrager kijkt zelf in welk EHPAD hij of zij wil verblijven. Daarvoor stuurt de aanvrager fotokopieën van het aanvraagformulier naar de geselecteerde EHPAD(‘s). Het medische gedeelte moet worden opgestuurd in een envelop ter attentie van de coördinerende arts van de instelling. Als er een plaats vrijkomt, wordt de aanvrager benaderd. Het advies is om een aanvraag te doen bij meerdere EHPAD’s vanwege de wachtlijsten.

De kosten voor een verblijf in een EHPAD bestaan uit een vergoeding voor de huisvesting en vergoeding voor de zorg. Deze laatste hangen af van de zorg die nodig is. De kosten bedragen circa € 2.000 tot € 2.500 per maand. Voor bewoners met beperkte middelen is een tegemoetkoming in de kosten mogelijk.

Meer informatie over opname in een EHPAD vind je op de volgende website van de Franse overheid: hoe doe ik een aanvraag voor opname?

Gebruik deze link naar het aanvraagformulier ViaTrajectoire