De Nièvre, nieuw windmolengebied

Geschreven door
Elsa Telder
Geschreven op
23 februari 2016
Categorie
[av_image src=’https://bourgondischezaken.com/wp-content/uploads/2016/05/vertaling.png’ attachment=’3414′ attachment_size=’full’ align=’left’ styling=” hover=” link=” target=” caption=” font_size=” appearance=” overlay_opacity=’0.4′ overlay_color=’#000000′ overlay_text_color=’#ffffff’ animation=’no-animation’ av_uid=’av-2mwc0q’][/av_image]

Windmolens, in de hele Niévre schieten ze als paddenstoelen uit de grond. Op sommige plekken draaien de molens al, zoals bij Clamecy, en op andere plaatsen vindt alleen nog maar onderzoek naar mogelijkheden plaats. Want ondanks de weinige wind staat de Niévre volop in de belangstelling van bedrijven als Éole-RES, Nordex, Intervent, VSB en Global Windpower, die zich allemaal bezig houden met de ontwikkeling van windmolenparken. Het gaat om de volgende acht locaties.

Bouhy en Dampierre-sous-Bouhy
De plannen voor de twee windmolens in Bouhy en de drie molens in Dampierre-sous-Bouhy zijn door de Préfecture goedgekeurd. Een ‘oude’’ goedkeuring uit 2011, voordat de nieuwe regelgeving ‘La règlementation sur l’autorisation unique’ in werking trad (dat was in 2014, de regeling is bedoeld om ervoor te zorgen dat projecten sneller wordt uitgevoerd). Alle mogelijke beroepsprocedures zijn doorlopen op dit project van Intervent en de laatste definitieve beslissing is genomen door de Conseil d’Etat (Raad van State) op 29 oktober 2015. Nu is de bouw in voorbereiding en over een jaar kunnen de molens draaien.

Pougny
De plaatsing van twaalf molens is goedgekeurd. De laatste bouwvergunning werd op 26 augustus 2015 afgegeven. Project wordt uitgevoerd door Intervent.

Saint-Germain-des-Bois, Tannay en Talon
Dit betreft een project van Éole-RES voor vier molens in Saint-Germain-des-Bois, twee in Tannay en één in Talon. In de periode van 26 januari tot 4 maart 2015 vond een volksraadpleging plaats over dit project onder de bevolking van vierentwintig gemeentes in het kader van “Installations classées pour la protection de l’environnement” (“geclassificeerde en goedgekeurde voorziening voor bescherming van het milieu”, regelgeving van het ministerie van Milieu). Dit gebeurde in opdracht van de overheid, het dossier kreeg de naam Fleur du Nivernais (de naam van het betreffende Communauté des communes).

De tegenstanders van windmolens uit dit gebied, verenigd in de vereniging ADDHN (Association pour la Défense et le Développement du Haut Nivernais), gaan door met hun strijd. De gemeenteraad van Saint-Germain-des-Bois is unaniem tegen het project en is in beroep gegaan bij het Tribunal Administrative in Dijon. Ook Éole-RES heeft een beroep ingesteld naar aanleiding van de stilzwijgende afwijzing van de prefect van de regio.

Langeron en Saint-Pierre-le-Moûtier
Het project Portes du Nivernais (vier molens) werd op 12 januari 2016 ingediend door Nordex LV SAS. Het draait om drie molens in Langeron en één in Saint-Pierre-le-Moûtier. De overheidsdiensten bestuderen op dit moment de haalbaarheid van deze aanvraag.
Er is grote weerstand tegen dit project. De vereniging ‘Vent Debout en Nivernais’ zegt dat zij bij de Gendarmerie een klacht heeft ingediend inzake belangenverstrengeling. De gendarmerie wilde dit niet bevestigen.

Fertrève en Diennes-Aubigny
De aanvraag voor het plaatsen van zes molens is op 12 januari 2016 ingediend door VSB Energies Nouvelles. Het gaat om vijf molens in Fertrève en één in Diennes-Aubigny. Net zoals in Langeron en Saint-Pierre-le-Moûtier bestuderen de overheidsdiensten de haalbaarheid van het project.

Morvan en Sud-Morvan
Dit betreft het grootste project van de hele Niévre. Het wordt uitgevoerd door Global Wind Power. Het project heeft betrekking op negen gemeentes, acht in de Niévre en één in de Saône-et-Loire. Savigny-Poil-Fol, Ternant, Saint-Seine, Tazilly, Luzy, Isenay, Cercy-la-Tour, Saint-Gratien-Savigny en Cressy-sur-Somme. Het is moeilijk, bijna onmogelijk, om dit project apart te zien van het project van de Anem in de Saône-et-Loire. Daarom heeft de vereniging Sauvegarde Sud-Morvan besloten om tegen zowel Global Wind Power als tegen Anem in protest te gaan. Volgens Sauvegarde Sud-Morvan gaat het hier om totaal 82 windmolens waarvan 51 in de Niévre.

Global Wind Power denkt zijn dossier voor een vijftigtal molens in de zomer van 2016 aan te kunnen bieden aan de Préfecture voor een bouwvergunning. Zij verwachten voor ongeveer de helft van de molens toestemming te krijgen.

De vereniging Sauvegarde Sud-Morvan heeft voor zes gemeentes een beroep aanhangig gemaakt bij het Tribunal Administratieve in Dijon, dit zijn Luzy, Seint-Seine, Tazilly, Cressy-sur-Somme, Ternant en Savigny-Poil-Fol. Doel is het nietig laten verklaren van de door de betreffende gemeenteraden genomen positieve besluit voor de plaatsing van windmolens.

Suilly-la-Tour, Saint-Laurent-l’Abbaye en Saint-Quintin-sur-Nohain
Op dit moment (februari 2016) wil de projecthouder Éole-RES niets zeggen over het precieze aantal windmolens. Het dossier wordt in het voorjaar van 2016 in behandeling genomen door de staat en gaat waarschijnlijk over een twaalftal molens.

Saint-Sulpice
VSB heeft een aanvraag gedaan om zes molens in Saint-Sulpice te plaatsen. De staat overweegt om geen vergunning te geven op grond van het negatieve advies van de Franse luchtmacht. Maar VSB onderneemt pogingen om het advies van de luchtmacht te laten herzien. In zeer uitzonderlijke gevallen gebeurt het soms dat de luchtmacht en/of de staat hun besluit herzien.

De nodige vragen rond de windmolenprojecten

De windkaart van de Niévre laat zien dat het bepaald geen winderig departement is. Maar alle windrijke gebieden van Frankrijk zijn al voorzien van windmolen projecten. Daarom zoeken de windmolenbedrijven naar alternatieven elders in Frankrijk, zoals in de Niévre. Deze bedrijven geven aan dat door de technologische ontwikkelingen er prima mogelijkheden zijn. De zeer hoge windmolenmasten zijn in staat om constant hoge wind te vangen en om te zetten in energie. Daardoor zijn ook wind stillere gebieden aantrekkelijk om molens te plaatsen.

Het feit dat de Niévre dunbevolkt is, met uitgestrekte vlakten met weinig beboste landbouw- en veeteeltgronden biedt de mogelijkheid om elektriciteitsnetwerken aan te leggen en is dus een ideaal gebied om windmolens te plaatsen. Binnen het departement Niévre zijn er in de noordelijke zones op het massief van de Morvan, tegen de grens met het departement Yonne, plaatsen waar de gemiddelde windsnelheid 80 meter hoger is dan de vereiste minimale snelheid van 5,5 m/s. Maar buiten het massief van de Morvan zijn er maar een paar Nivernaise heuvels die een beetje meer wind dan het minimum opleveren.

De constructie
Na de bouwvergunning loopt de uitvoering van de bouw een vertraging op van ongeveer 3 jaar door gerechtelijke procedures. Deze vertraging kan zelfs oplopen tot tien jaar afhankelijk van de specifieke situatie van een project.

De termijnen van hoger beroep
De tegenstanders hebben een beroepstermijn van vier maanden net zoals de exploitanten. Deze beroepstermijn is geregeld via de l’autorisation unique (zie begin artikel). Een decreet uit mei 2014 bepaalt dat de termijn wordt teruggebracht tot twee maanden.
De beslissing
Op dit moment, in februari 2016, is het de prefect die de eindbeslissing neemt over het wel of niet toekennen van een bouwvergunning voor een project.

L’enquête publique (volksraadpleging)
De (verplichte) volksraadplegingen worden gehouden onder de gemeenteraad en de bevolking van de betreffende gemeente en de gemeenten die binnen een straal van 6 km afstand liggen. Zo kan het gebeuren dat een heleboel gemeentes geraadpleegd moeten worden voor één project.

Energie mix
In het energieplan van de Bourgogne dat tot 2020 loopt, staat dat er op dat moment 500 tot 600 windmolens in de Bourgogne moeten staan. Een doelstelling van 1.500 megawatts voor de Bourgogne en 2.150 megawatts voor de nieuwe grote Région Bourgogne-France-Comté. Op dit moment (februari 2016) telt het aantal megawatts in de nieuwe Région 550 MW. De doelstellingen vloeien voort uit een verlenging van de wet Grenelle. Deze wet gaat niet alleen over windenergie, maar over alle soorten milieuvriendelijke energie (biomassa, zonnepanelen, etc.) met als doel energie te besparen en een lagere uitstoot van broeikasgassen.

Elsa Telder
Bron: Journal du Centre 19 februari 2016

Interessante artikelen: