Vanaf 1 juni overal unieke huisadressen

Geschreven door:
Myra Prinsen
Datum:
10 maart 2024
Categorie:
Straatnamen

Binnenkort krijgen alle huizen in Frankrijk een eigen adres. Daarmee komt, ook in Bourgondië, een einde aan de adressen die niet verder gaan dan de naam van het lieu-dit (buurtschap), hameau (gehucht) of bourg (dorp).

Een nieuwe wet, de “3DS” schrijft voor dat nu ook gemeenten met minder dan 2.000 inwoners alle panden unieke adressen moeten toekennen. Ze dienen voor 1 juni 2024 hun straten een naam te geven, de gebouwen te nummeren, en deze gegevens te uploaden in een database van de staat. Sinds 1 januari van dit jaar gold die plicht al voor grotere gemeenten.

De unieke adressen vergemakkelijken het werk van postbodes, pakketbezorgers, en dienstverleners zoals nuts- en telefoonbedrijven. In noodsituaties kunnen ze levens redden. Nu lopen hulpdiensten nog vaak vertraging op doordat ze de bestemming niet meteen kunnen vinden.

Aan het begin van de 19e eeuw voerde de Franse keizer Napoleon Bonaparte in Nederland en België de straatnamen en huisnummers in. Maar in Frankrijk zelf is dat, ruim twee eeuwen later, op veel plaatsen nog niet gebeurd. Volgens het dagblad Le Monde hadden eind 2019 meer dan 3 miljoen huishoudens en bedrijven in Frankrijk nog  geen exact adres.

Een aantal kleine gemeenten in Bourgondië is nog bezig met het bedenken van straatnamen en het plaatsen van straatnaambordjes. Formeel is de keuze van de straatnamen aan de gemeenteraad. De burgemeester mag namen verbieden die in strijd zijn met de openbare orde en de goede zeden. Verder stelt de burgemeester de afmetingen en het model vast van de borden.

 

Tekst: Myra PRINSEN