Onderzoek naar autonome voertuigen in de Morvan

Geschreven door
Myra Prinsen
Geschreven op
1 februari 2024
Categorie
Voertuig ©Freepik

Een aantal partijen in Bourgondië doet onderzoek naar de inzet van zelfrijdende voertuigen in een landelijke omgeving. De Morvan is hun proeftuin.

De onderzoekers richten zich met name op ouderen. De uitdaging is om met ultramoderne middelen hun mobiliteit te verbeteren zodat ze zich zelfstandig en veilig kunnen verplaatsen voor hun boodschappen en hun sociale contacten.

Bekeken wordt onder welke voorwaarden ouderen alleen in zo’n voertuig zouden stappen, wat voor situaties ze dan lastig zouden vinden, of geautomatiseerde hulp hun ervaring kan verbeteren, en in hoeverre een simulator twijfels over het gebruik ervan wegnemen.

De partijen achter dit onderzoek zijn het DRIVE 1 lab van de universiteit van de Bourgogne in Nevers, AI-bedrijf DAVI, psychologisch lab Psy Drepi en Pays Nivernais Morvan.

Experimenten en testen

In de zomer van 2022 is een eerste enquête gehouden onder de doelgroep. Honderd mensen van 65 tot 90 jaar zijn ondervraagd. Daarop volgden afgelopen jaar experimenten met een rijsimulator in het DRIVE-lab in Nevers: enkele tientallen mensen uit de doelgroep hebben daaraan meegedaan.

Volgens het dagblad Le Journal du Centre werden de proefpersonen in de simulator geconfronteerd met verschillende situaties zoals een weersverandering, wegwerkzaamheden, een fietser op de weg, en een ongeluk waardoor hun route moest worden aangepast.

De analyse van de resultaten loopt nog. “De volgende stap is dat we dit jaar een real-life test met een zelfrijdend voertuig gaan uitvoeren, verklaart Yannick Gérard, de R&D-manager van DAVI. “Momenteel kijken we naar de haalbaarheid en de omvang van verder onderzoek. Dat vergt onder andere een partnership met een leverancier van autonome voertuigen.”

Het is nog niet duidelijk wanneer en voor wie zulke voertuigen precies beschikbaar komen als de test slaagt. Yannick Gérard: “Ons basisdoel is technologisch het beste aan te bieden voor gebruik in een landelijke omgeving. Daarmee willen we het transportnetwerk voor dunbevolkte gebieden verbeteren. Als er uiteindelijk een dienst wordt gecreëerd, hopen we dat die is bedoeld voor alle doelgroepen met mobiliteitsbehoeften.”

Behalve voor het vervoer van mensen, kan deze oplossing uiteraard ook worden ingezet voor de bezorging van boodschappen.

 

Foto: Freepik
Tekst: Myra PRINSEN