Testgebied voor opslag van elektriciteit

Geschreven door
Aart Sierksma
Geschreven op
20 juli 2020
Categorie

Hoe voorkom je dat overtollige electriciteit die op één plaats wordt geproduceerd, verloren gaat? Hoe kan de kwaliteit van het netwerk worden behouden in geval van een productiedaling? Om deze uitdagingen het hoofd te bieden, experimenteert de elektriciteitsnetbeheerder in Frankrijk met een opslagoplossing waarvoor ze drie locaties hebben geselecteerd: Fontenelle in Côte-d’Or, Ventavon (Hautes-Alpes) en Bellac (Haute-Vienne). De elektriciteitsproductie varieert enorm, afhankelijk van de weersomstandigheden […]’, meldt Elisabeth Bertin, regionaal afgevaardigde van het Réseau de transport d’électricité (RTE).

10.000 huishoudens

Bij Fontenelle is het experimentele project – genaamd Ringo – het verst gevorderd. Op woensdag 1 juli 2020 ontving RTE een vierde container om de door Nidec Asi geleverde accu’s in onder te brengen. In totaal zullen er tien containers worden geplaatst vóór de ingebruikname die gepland staat voor juni 2021. Ze maken het mogelijk om tot 24 megawattuur – het equivalent van het verbruik van 10.000 huishoudens – op te slaan.

De drie locaties zullen met elkaar worden verbonden, zodat het overschot aan energie dat bijvoorbeeld in Côte-d’Or wordt geproduceerd, in de Haute-Vienne kan worden teruggeleverd aan het netwerk. Het experiment, waarvoor de Commission de régulation de l’énergie (CRE) een budget van 80 miljoen euro heeft goedgekeurd, moet het dus mogelijk maken om het ‘stuursysteem’ van een installatie met meerdere locaties te verbinden. ‘Dit project dat voor een vlottere doorstroming van het ene naar het andere netwerk moet zorgen is een wereldprimeur en wordt over de hele wereld met veel belangstelling gevolgd’, zegt Franck Girard, directeur van Nidec France.

Verschillende soorten batterijen worden daarnaast getest door bedrijven die zijn geselecteerd voor het Ringo-project. Nidec gaat NMC (nikkel, mangaan, kobalt) lithium-ionbatterijen plaatsen. Blue Solutions (Bolloré), geselecteerd op een van de drie andere locaties, zal lithium-metaal-polymeer batterijen plaatsen.

Voor dit project’, zegt Elisabeth Bertin, ‘hebben we veel aandacht besteed aan de levensduur van de batterijen d.m.v. analyseonderzoek. Milieuaspecten hebben tegenwoordig een toegevoegde waarde en worden geintegreerd in het analyseonderzoek. ‘Maar’, zo benadrukt ze, ‘onze grootste uitdaging op dit moment is om deel te nemen aan de ontwikkeling van de opslagcapaciteit van energie in Frankrijk’.

De Bourgogne Franche-Comté produceert 1.700 megawatt dankzij hernieuwbare energieën.Dit is te vergelijken met twee nucleaire centrales. In 2019 is de hernieuwbare energieopbrengst met 8% toegenomen ten opzichte van 2018 en is de productie ervan met 21,5% gestegen. De productie van windenergie is het sterkst gestegen (+14%), vóór die van zonne-energie (+8%).

Aart Sierksma

Bron: La Bourgogne, région test en France pour le stockage d’électricité [Alexandra Caccivio]